Bestuur

De stichting draagt de naam Stichting Hope for Wings, en is ontstaan op 3-12-2015, de statuten zijn gedeponeerd en opvraagbaar bij de kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen van ten minste drie en maximaal zeven bestuurders.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Claudia van Genne: Voorzitter – Penningmeester
Aranka van Vliet: Secretaris
Ellis Romijn: Vice-Voorzitter
Yolande Heeringa: Bestuurslid

(alle bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding/beloning voor hun werkzaamheden)