Doelstelling – Beleid

Beleid:

Hierbij ons Beleidsplan 2019 – 2021:

Hope for Wings Beleidsplan 2019-2021

Doelstelling:

Onze doelstelling is daar te kunnen helpen waar nodig om een papegaai uit een ongezonde/benarde situatie te krijgen, deze papegaai word dan een “Rescue “ genoemd. Door middel van tips krijgen wij vaak te horen waar een hulpbehoevende papegaai is maar ook krijgen wij deze vaak zelf aangeboden door de eigenaren. In sommige gevallen als het redden niet mogelijk is doordat er een bedrag word gevraagd dan kopen wij de papegaai weg om deze alsnog de zorg te kunnen geven die nodig is.

De vogels worden wanneer het een “Rescue” betreft opgevangen door particulieren thuis waar wij mee samen werken en krijgen als eerste altijd de medische aandacht wanneer deze nodig is, worden getest op de 4 bekende papegaaienziektes en kunnen dan even acclimatiseren voordat we deze gaan herplaatsen naar een vast adres.
Ook kunnen papegaaien eigenaren ons inschakelen om voor hun vogel te bemiddelen in het herplaatsen.

Voor het herplaatsen hebben wij een traject waar wij ook weer samen werken met vrijwilligers, deze gaan dan bij kandidaten voor ons op huisbezoek, een vast onderdeel in het herplaats traject.
Wanneer vrijwilligers voor ons moeten reizen dan kunnen deze aanspraak maken op een reiskosten vergoeding.
Voor vragen over papegaaien, ziektes, papieren en levensbehoeftes werken wij samen met deskundigen en zeer ervaren mensen.