Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN Stichting Hope for Wings

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Hope for Wings verwerkt van haar aanmeldingsformulieren (herplaatsformulier en wilsbeschikkingsformulier), het contactformulier en de donatiemodule.
Indien u één van onze aanmeldingsformulieren invult, gebruik maakt van het contactformulier of een donatie doet, worden uw persoonsgegevens aan Stichting Hope for Wings verstrekt en geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Hope for Wings,
Edith Piafstraat 1
1311 HJ Almere
06 14959888
KVK: 64681076
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via hopeforwings@hotmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Hope for Wings en voor welk doel
2.1 Bij een aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) gegevens over uw papegaai(en)
e) bij het invullen van het wilsbeschikkingformulier worden ook de gegevens van de contactpersoon verwerkt

2.2 Bij het gebruik van het contactformulier wordt alleen uw e-mail-adres verwerkt. Zo kunnen wij contact met u opnemen.

2.3 Stichting Hope for Wings verwerkt de in sub 2.1 en in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de inschrijving(en) en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) de gegevens van uw papegaai worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de situatie en om ervoor te zorgen dat de papegaai herplaatst wordt bij de persoon die het beste bij uw papegaai past.

3. Bewaartermijnen
Stichting Hope for Wings verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens die via de inschrijfformulieren worden verkregen voor altijd. Deze gegevens worden opgeslagen in een dossier. Dit omdat het van belang is om te weten waar een herplaatspapegaai vandaan komt en waar deze geplaatst is.

Persoonsgegevens die via het contactformulier verzonden worden, worden na het afhandelen van de vraag/opmerking verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Hope for Wings passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Hope for Wings GEEN gebruik van diensten van derden. Uw gegevens blijven bij Stichting Hope for Wings.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Stichting Hope for Wings kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Hope for Wings zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Hope for Wings je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie hopeforwings@hotmail.com

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.