Adoptie voorwaarden

Hieronder staan een aantal voorwaarden die in het contract terug gevonden kunnen worden.

De adoptant dient contact te houden met de stichting en updates geven over hoe het met de vogel gaat. Dit dient minstens één keer per maand te gebeuren in het eerste half jaar na de herplaatsing. Daarna is het contact niet langer verplicht, maar wel gewenst.

Voorafgaand aan de herplaatsing vindt een ontmoeting met de vogel plaats op de locatie waar de vogel zich op dat moment bevindt. Tevens dient de adoptant ermee akkoord te gaan dat er voorafgaand aan én na de herplaatsing eenmalig een huisbezoek kan worden gedaan op afspraak. Dit huisbezoek kan ook digitaal plaatsvinden.

De adoptant is verantwoordelijk voor alle (medische) kosten van de vogel na de datum van herplaatsing. Dit kan niet verhaald worden op de Stichting, tenzij anders afgesproken in de bijzondere bepalingen.

Indien de vogel om wat voor reden dan ook niet bij de adoptant kan blijven, zal deze terugkeren naar de Stichting. De vogel zal dan herplaatst worden bij een nieuwe adoptant tegen dezelfde herplaatsvergoeding als in deze overeenkomst staat vermeld bij het punt ‘Betaling’. Daarbij wordt 15% van het bedrag aan Stichting Hope for Wings geschonken als donatie voor de bemiddeling tussen beide partijen.

De adoptant dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven aan de stichting.

De adoptant is verplicht zijn huidige adres door te geven voor de huisbezoeken. Bij verhuizing moet het nieuwe adres ook doorgegeven worden aan de Stichting.

De Stichting is te allen tijde bevoegd een onverwacht huisbezoek te doen wanneer vermoed wordt dat er sprake is van contractbreuk of als de vogel niet goed op zijn/haar plek zit.

Wanneer de adoptant zich niet aan bovenstaande eisen houdt, wordt dit gezien als contractbreuk. Hierop wordt de betreffende vogel per direct in beslag genomen door de stichting en is de adoptant strafrechtelijk vervolgbaar.

Het is niet toegestaan om met herplaatsers van Hope for Wings bewust te kweken.

Als een herplaatser van de stichting vermist raakt (weggevlogen) of komt te overlijden dient de stichting op de hoogte gebracht te worden.

Verder is het heel belangrijk dat de nieuwe eigenaar voldoende kennis heeft over de vogel en dit zullen wij ook kort testen, zodat we zeker zijn van een goede herplaatsing.

Dit betreft voeding, huisvesting, gezondheid, voorzien in behoeften en omgaan met situaties.