Algemeen

Postadres: Edith Piafstraat 1, 1311 HJ Almere
Email: info@hopeforwings.nl
RSIN: 855776663
KvK: 64681076
IBAN: NL95INGB0007103366
Opgericht: 3-12-2015

Hope for wings is een stichting die zich inzet voor een gezond en gelukkig leven voor de papegaaien.

De stichting stelt zich de volgende doelen:

  • Het ophalen van kromsnavels in nood. 1) Indien het nodig is dan haalt de stichting (wel of niet tegen een afgesproken bedrag) de vogel op en zorgt voor medische zorg, testen op ziektes en opvang;
  • Het coördineren van vervoer en tijdelijk onderkomen voor de door de stichting opgehaalde vogels. 2)
  • Het bemiddelen bij het herplaatsen van de door de stichting opgehaalde vogels.
  • Wij bemiddelen ook bij het herplaatsen van vogels die niet van de stichting zijn
  • Adviseren en informeren over papegaaien

1) Onder nood verstaat de stichting kromsnavels die in een slechte lichamelijke en of geestelijke conditie verkeren.
2) De stichting werkt hiervoor met een team van vrijwilligers die de diverse taken op zich nemen en samen met bestaande opvangcentra en vogelkenners.
Wij hebben dus geen opvangcentrum, de opvang voor Hope for wings word door particulieren voor de stichting gedaan. Daarnaast hebben wij wel een zeer kleinschalige opvang, en vrijwilligers die ook voor de stichting opvangen.

De stichting draagt de naam Stichting Hope for Wings, en is ontstaan op 3-12-2015, de statuten zijn gedeponeerd en opvraagbaar bij de kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen van ten minste drie en maximaal zeven bestuurders.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Claudia van Genne: Voorzitter – Penningmeester
Yolande Heeringa: Secretaris
Ellis Romijn: Vice-Voorzitter

(de bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding/beloning voor hun werkzaamheden)

Beleid:

Hierbij ons huidige beleidsplan:

Hope for Wings Beleidsplan 2022 – 2024 (link naar het beleidsplan)

Eerdere beleidsplan:

Hope for Wings Beleidsplan 2019-2021 (links naar eerdere beleidsplannen)

Doelstelling:

Onze doelstelling is daar te kunnen helpen waar nodig om een papegaai uit een ongezonde/benarde situatie te krijgen, deze papegaai word dan een “Rescue “ genoemd. Door middel van tips krijgen wij vaak te horen waar een hulpbehoevende papegaai is maar ook krijgen wij deze vaak zelf aangeboden door de eigenaren. In sommige gevallen als het redden niet mogelijk is doordat er een bedrag word gevraagd dan kopen wij de papegaai weg om deze alsnog de zorg te kunnen geven die nodig is.

De vogels worden wanneer het een “Rescue” betreft opgevangen door particulieren thuis waar wij mee samen werken en krijgen als eerste altijd de medische aandacht wanneer deze nodig is, worden getest op de 4 bekende papegaaienziektes en kunnen dan even acclimatiseren voordat deze herplaatst word naar een vast adres.

Ook kunnen papegaaien eigenaren ons inschakelen om voor hun vogel te bemiddelen in het herplaatsen.

Voor het herplaatsen hebben wij een traject waar wij ook weer samen werken met vrijwilligers, deze gaan dan bij kandidaten voor ons op huisbezoek, een vast onderdeel in het herplaats traject.
Wanneer vrijwilligers voor ons moeten reizen dan kunnen deze aanspraak maken op een reiskosten vergoeding.
Voor vragen over papegaaien, ziektes, papieren en levensbehoeftes werken wij samen met deskundigen en zeer ervaren mensen.

Hope for Wings Jaarverslag 2022

Hope for Wings Jaarverslag 2021

Hope for Wings Jaarverslag 2020

Hope for Wings Jaarverslag 2019

Hope for Wings Jaarverslag 2018

De cijfers van 2017 zijn opgenomen in het jaarverslag van 2018

Financiële situatie 2016

Inkomsten (Donaties) 11739,81
Uitgaven  8776,25
Uitgaven gespecificeerd
Vogelarts en medicijnen   2118,13
Aankoop Rescue’s   4726,17
KM vergoeding    429,28
Website en bankkosten      76,30
Drukwerk   289,27
Overige kosten    501,61
Rescue benodigheden    374,59
Open dag inkopen   228,60
Kantoorbenodigheden      31,50

Financiële situatie 2015

Inkomsten (Donaties) 1801,80
Uitgaven   881,95
Uitgaven gespecificeerd
Vogelarts en medicijnen   456,06
Aankoop Rescue’s   335,00
KM vergoeding     30,00
Website en bankkosten     10,89
Overige kosten    50,00

 

—————————————————————————————-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rescue’s 4 13 16 43 30 26 24 42
Herplaatsingen 3 50 42 86 93 68 84 95

Resultaten:

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rescue’s

4

13

16

43

30

26

24

42

Herplaatsingen

3

50

42

86

93

68

84

95