Herplaats voorwaarden

Hieronder staan een aantal voorwaarden die in het contract terug gevonden kunnen worden.

1. De koper dient contact te houden met de stichting en updates geven over hoe het met de vogel gaat. Dit dient minstens één keer per maand te gebeuren in het eerste half jaar na de herplaatsing. Daarna is het contact niet langer verplicht, maar wel gewenst.

2. Voorafgaand aan de herplaatsing vindt een ontmoeting met de vogel plaats op de locatie waar de vogel zich op dat moment bevindt. Tevens dient de koper ermee akkoord te gaan dat er voorafgaand aan én na de herplaatsing eenmalig een huisbezoek kan worden gedaan op afspraak.

3. De koper is verantwoordelijk voor alle (medische) kosten van de vogel na de datum van herplaatsing. Dit kan niet verhaald worden op de Stichting, tenzij anders afgesproken in de bijzondere bepalingen.

4. Indien de vogel voor wat voor reden dan ook niet bij de koper kan blijven, zal deze terugkeren naar de Stichting. De vogel zal dan herplaatst worden bij een nieuwe eigenaar tegen dezelfde overdrachtskosten als in deze overeenkomst staat vermeldt bij het punt ‘Betaling’. Daarbij wordt 15% van het bedrag aan Stichting Hope for Wings geschonken als donatie voor de bemiddeling door beide partijen.

5. De koper dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven aan de stichting.

6. De koper is verplicht zijn huidige adres door te geven voor de huisbezoeken. Bij verhuizing moet het nieuwe adres ook doorgegeven worden aan de Stichting.

7. De Stichting is te allen tijde bevoegd een onverwacht huisbezoek te doen wanneer vermoed wordt dat er sprake is van contractbreuk of als de vogel niet goed op zijn/haar plek zit.

8.Wanneer de koper zich niet aan bovenstaande eisen houdt, wordt dit gezien als contractbreuk. Hierop wordt de betreffende vogel per direct in beslag genomen door de stichting en is de koper strafrechtelijk vervolgbaar.

Verder is het heel belangrijk dat de nieuwe eigenaar voldoende kennis heeft over de vogel en dit zullen wij ook kort testen, zodat we zeker zijn van een goede herplaatsing.
Dit betreft voeding, huisvesting, gezondheid, voorzien in behoeften en omgaan met situaties.