Herplaats voorwaarden

Hieronder staan een aantal voorwaarden die in het contract terug gevonden kunnen worden.

De adoptant dient contact te houden met de stichting en updates te geven over hoe het met de vogel gaat. Dit dient minstens één keer per maand te gebeuren in het eerste half jaar na de herplaatsing. Daarna is het contact niet langer verplicht, maar wel gewenst.

Voorafgaand aan de herplaatsing vindt een ontmoeting met de vogel plaats op de locatie waar de vogel zich op dat moment bevindt. Tevens dient de adoptant ermee akkoord te gaan dat er voorafgaand aan én na de herplaatsing een huisbezoek kan worden gedaan op afspraak, dit kan ook digitaal plaatsvinden.

De adoptant is verantwoordelijk voor alle (medische) kosten van de vogel na de datum van herplaatsing. Dit kan niet verhaald worden op de Stichting, tenzij anders afgesproken in de bijzondere bepalingen.

Bij ziekte, vermissing of overlijden van de herplaatsvogel dient u de stichting op de hoogte te stellen.

Het is niet toegestaan een door de stichting bij u geplaatste vogel zelf door te verkopen of zelf te herplaatsen zonder betrokkenheid/toestemming van de stichting.

Indien de vogel om wat voor reden dan ook niet bij de adoptant kan blijven, zal deze terugkeren naar de Stichting. De vogel zal dan herplaatst worden bij een nieuwe adoptant tegen dezelfde herplaatsvergoeding als in deze overeenkomst staat vermeldt bij het punt ‘Betaling’. Daarbij wordt 15% van het bedrag aan Stichting Hope for Wings geschonken als donatie voor de bemiddeling door beide partijen.

De adoptant dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven aan de stichting.

De adoptant is verplicht zijn huidige adres door te geven voor de huisbezoeken. Bij verhuizing moet het nieuwe adres ook doorgegeven worden aan de Stichting.

U dient te allen tijde de vogel de beste/juiste zorg te geven, kunt u dit niet meer neem dan contact op met de stichting voor overleg.

Wanneer de adoptant zich niet aan bovenstaande eisen houdt, wordt dit gezien als contractbreuk. 

Verder is het heel belangrijk dat de nieuwe eigenaar / adoptant voldoende kennis heeft over de vogel en dit zullen wij ook kort testen, zodat we zeker zijn van een goede herplaatsing.

Dit betreft voeding, huisvesting, gezondheid, voorzien in behoeften en omgaan met situaties.